Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr UCT/78 3 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Spójności
Plan debata podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:
 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Biznesowe Szkolenia Handlowe
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX - województwo świętokrzyskie.
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht"
  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pogrzeby i działalność pokrewna
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Biała Podlaska oraz m. Jastrzębie-Zdrój
  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo - Uslugowa "OWI", Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o., Autogas Technic Adam Runiewicz, JARPER Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa , "RABBIT" , Art Inwestycje Rafał Kamecki, ELNEO.PL , HolonGlobe Sp. z o. o., MAXSTAL , SZ150 Tomasz Woźny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych , Gajda Grzegorz PECET , Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "Piekarnia Wacyn", Aleksandra Kanownik, Jarosław Kanownik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KANOWNIK Spółka Cywilna Jarosław Kanownik, Aleksandra Kanownik
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  09.06.2015. 00:03