Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Bardzo prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów w ramach warsztatu Logistyczne Gry Biznesowe.
Nadmieniamy przy tym, iż opublikowana baza zawiera lektury wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Państwa symulacji.
 • Kształcenie Umiejętności Menedżerskich w Konkurencyjnej Firmie, Tymon Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Elwik
 • Kierowca pojazdu samochodowego
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-pols ki
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Miernictwo magnetyczne
 • Pzegląd technologii mechanicznej
 • Ogniwa paliwowe
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Układy scalone TTL
 • Elektronizacja zeszyt 2
 • Układy izolacyjne urządzeń elektroenergetycznych
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Gospodarka skojarzona cieplno - elektryczna
 • Verb Forms in Bilingual Exercises and Test
 • Planowanie i wydatkowanie funduszu płac w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Vademucum rodzinnego kuratora sądowego
 • Programowanie w języku Assembler JSEMC
 • Basic dla mikrokomputera Cobra 1
 • Rysunek techniczny elektryczny
 • Mały słownik technicznych angielsko - polski / prot.nr 26 - zamiany/
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t.3
 • Ogród przy domu
 • Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
 • Side Kick Kompletny opis programu
 • Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych
 • Informtyzacja zakładów energetycznych
 • Biomagnetyzm
 • Podręczny słownik angielsko - polski
 • IBM PC i PC DOS. Wyd.5.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Technika konputerowa dla mechaników 294 str.,24 cm
 • Latex 88 str., 23 cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
 • Word 2.0 dla Windows 287 str., 24 cm
 • Materiałoznawstwo budowlane Wyd.I Podręcznik dla technikum 427 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Ochrona środowiska - Problemy społeczne ekonomiczne i prawne Wyd.II 293 str., 20 cm
 • Jak działają sieci 216s 26cm
 • Microsoft Works 3 dla Windows krok po kroku 291 str., 24 cm
 • Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne Wyd.III 389 str,24 cm
 • Potrzeby własne linii elektroenergetycz-nych
 • Kodeks cywilny z komentarzem Księga trzecia zobowiązania/część szczególna/ tekst księgi czwartej 495 str,20 cm
 • Opis pakietu Paradox w.4.0 245 str. 20 cm
 • Elementarne zagadnienia ekonomii
 • Nauka o szkodnikach roślin uprawnych Wyd.II 432 str, 24 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Prawo cywilne - zarys części ogólnej 412 str, 24 cm
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
 • UNIX internet -księga eksperta+CD 1195 str, 24 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Transport intermodalny 270s 20cm
 • Fizyka t 2
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 17
 • Kreatywne kierowanie.Organizacja i kierownik jutra.Rozwiązyawnie problemów kadrowych.Zachowania w organizacji 348s 23cm
 • Tworzywa sztuczne. Poradnik 1029s 20cm
 • Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str. 24 cm
 • Kreowanie marki w Internecie 225 str, 24 cm

  05.01.2017. 00:03