Teksty źródłowe - symulacje strategiczne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą sformułowane na następującym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy absolwentów realizowanych u nas wykładów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie opracowań na szkolenie Gry Symulacyjne.

Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego

Uchwyty obróbkowe Leksykon konstruktora

Plakat w propagandzie bhp
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Praktyka informacji
Zagadnienia pełzania i plastyczności
Maszyny i urządzenia energetyczne czI
Skrawanie i narzędzia
Teoretyczne Elementy rachunkowości Wyd. IV
Przewodnik techniczny kierownika budowy
Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
Ochrona dróg oddechowych
Encyklopedia świata w przekroju 79
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
Układy energoelektroniczne. Obliczanie, modelowanie, projektowanie.
Elektrotechnika samochodowa
Mikroprocesory.
Chemia analityczna t.3
Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.III.
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstw
Instrumenty prawne zarządzania
Absorcja i absorbery
Sadownictwo
Wprowadzenie do psychologii
ZORTECH c++ wersja 2.0
Teoria samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
Mikrokomputerowe bazy danych z programowaniem w dBase IV
Auto LIPS do użytkowników. Auto CAD'a
Komputeryzacja księgowości w każdym przedsiębiorstwie
ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
Elektrotechnika samochodowa w pytaniach i odpowiedziach. Wyd.I. 231str.,20cm.
Przedsiębiorstwo a rynek 254str,20cm
Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm
Norton Commander 3.0 Kompletny opis pakietu Wyd.II 48 str., 20 cm
Pomiary cieplne Cz.I Podstawowe pomiary cieplne 376 str., 24 cm
Ćwiczenia z języka C++ - programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
Symulacje negojacyjne – podstawy praktyczne
Pracownia elektryczna 6 Podręcznik dla technikum Wyd.6 426 str.24 cm
Termodynamika ciekłych metali i stopionych soli 303 str., 20 cm
Nie cierpię DOS'u 260s 23cm
Proces karny Zarys systemu 537s 24cm
Państwa świata leksykon t 6 Afryka Zachodnia,Środkowa i Południowa 95s 31cm
Ekonomia 1 845 str.25 cm
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej Wyd.VII Podręcznik dla studentów farmacji 682 str,24 cm
Ekonomia 2 547 str,24 cm
Wstęp do prawoznawstwa wyd 3
Technologia.Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 399 str, 20 cm
Poradnik naprawy magnetowidów cz.II Przegląd rozwiązań układowych mechanizmów i ich kontroli 228 str, 20 cm
Historia gospodarcza Polski
Podstawy rachunkowości cz.1 309 str, 24 cm
Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-9
Historia filozofii t.I 387 str, 24 cm
Encyklopedia domowa - praktyczne rady ułatwiające prowadzenie domu 256 str, 32 cm
Internet 239 str, 24 cm
Mały słownik polsko-łaciński 671s 17cm
Świat w rekordach 127 str, 30 cm
Rachunkowość handlowa 266 str, 24 cm
Fizykochemia powierzchni.Wykłady z chemii fizycznej 245s 20cm
Wieloetapowe sterowanie rozmyte 416 str, 24 cm
Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy 180 str, 20 cm

06.12.2014. 00:04