Subwencje na kursy menedżerskie

Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Regionalny” na dwudniowe Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży subwencję dostały wymienione tutaj projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Prawników w przedsiębiorstwie ARTO
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą szansą dla rozwoju spółki.
 • "zaawansowana procedura produkcji pelet
 • "Zmienimy Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego"
 • nowoczesny system biochemiczny-kontrolator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • opracowanie procedury eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM (28.92.1)
 • sporządzenie i uruchomienie procedury produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie I wdrożenie NOWYCH PRODUKTÓW DO POMIARU DŹWIĘKU I DRGAŃ
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • opracowanie modernizacyjnej metodyki syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • struktura e-learningowa w zakresie specjalistycznych zagadnień podatkowych oraz ramowych systemów wsparcia UE
 • struktura technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów zdalnych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • sporządzenie założeń i implementacja zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba
 • program zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Arso-Polński
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie Complet
 • uruchomienie innowacyjnego procesu elektronicznej wymiany danych typu business to business.
 • implementacja planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Elmad Sp. z o.o.
 • implementacja zoptymalizowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z systemami IT partnerów.
 • zbudowanie nowoczesnego elektronicznego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • stworzenie zdalnego serwisu technologicznego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • stworzenie zdalnego serwisu informacyjnego poświęconego drogom i inwestycjom Podlasia

  04.11.2015. 00:06