Środki Unijne na treningi HR

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Infrastrukturalny” na wyjazdowe Konferencje Dla Firm wsparcie otrzymały opisane poniżej projekty:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Kontrolerów w firmie Sordex
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "e-Lasy" portal ogłoszeniowo-informacyjno-szkoleniowo-usługowy dla prywatnych właścicieli lasów
 • "Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu"
 • innowacyjny model Obsługi Biznesu (ISOB)
 • nowoczesny zintegrowany proces wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych - SMSS
 • opracowanie zintegrowanego programu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i implementacja nowej e-usługi - internetowej strategicznej gry decyzyjnej.
 • sporządzenie i wdrożenie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • opracowanie i wdrozenie nowego wzornictwa w firmie BUDVAR Centrum S.A.
 • opracowanie wzoru użytkowego nowoczesnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • opracowanie, implementacja i uruchomienie aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.
 • koncepcja Serwisowa B2B dla Partnerów firmy Acel Hvac
 • rozbudowa procesu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z programami dostawców
 • pogłębienie DZIAŁAŃ importOWYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO INTERKOBO SP. Z O.O.
 • system wraz z biblioteką modułów dla nowoczesnej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
 • implementacja modernizacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarzadzania informacją w spółce Sky Share Sp. z o.o.
 • uruchomienie innowacyjnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ProSerwis B2B.
 • wdrożenie modelu narzędziowego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • uruchomienie do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych nowoczesnej konstrukcji.
 • implementacja elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem nowoczesnej platformy przetargowej
 • zbudowanie elektronicznego portalu aukcyjnego dla podmiotów z branży przemysłu gastronomicznego, spożywczego i rolnego
 • wypracowanie mobilnego serwisu do automatycznego zamieszczania ogłoszeń
 • stworzenie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  28.09.2015. 00:06