Środki Unijne na szkolenia HR

Kursanci ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Regionalny” na cztery Konferencje Z Innowacyjnego Myślenia subwencję nabywają następujące przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Asystentek w firmie Maszynohut
 • Szkolenia z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "wzrost konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo - rozwojową"
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjna technologia produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • sporządzenie nowoczesnych produktów i procedury dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • opracowanie koncepcji rozwoju eksportu De Novo Handel i Technika
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • opracowanie i uruchomienie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • opracowanie INNOWACYJNEJ procedury PROCESU WYTWARZANIA LEKU PRZECIWPADACZKOWEGO W OPARCIU O CHLOROWODOREK MONOHYDRATU TIAGABINY PKWiU - 24.42.13-80.90
 • sporządzenie wzorów użytkowych nowoczesnych opakowań PET oraz uruchomienie ich produkcji.
 • platforma B2B - nowa jakość współpracy z partnerami biznesowymi
 • koncepcja Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora procedury - Life Science.
 • zintensyfikowanie sprzedaży importowej innowacyjnych urządzeń do klasyfikacji mięsa o nowe rynki w tym Rosję, Chiny i Indie
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku metodyki LTE.
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji technologii żywienia
 • wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • uruchomienie modernizacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • wdrożenie procesu narzędziowego zarządzania infrastrukturą informatyczną Vecto IT Serwis Management (VITSM)
 • uruchomienie aplikacji B2B w Biurze Rachunkowym ŻYGADŁO-BIS oraz u jego partnerów.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu analiz finansowych
 • zbudowanie interaktywnej platformy barteru wielostronnego BarterOnline.pl
 • stworzenie elektronicznego serwisu do systemowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • zbudowanie mobilnego serwisu monitorowania należności

  25.01.2017. 00:03