Środki Unijne na szkolenia dla firm

Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Lubuski Program Strukturalny” na wyjazdowe Szkolenia Z Zarządzania Ludźmi pomoc dostały poniższe projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Grafików Komputerowych w spółce Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO zaawansowana INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • import, szansą ekspansji firmy TOBO
 • nowoczesna metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • opracowanie harmonogramu rozwoju importu dla nowoczesnych produktów i usług firmy Alter S.A.
 • 35.11.Z)
 • opracowanie i wdrożenie metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • sporządzenie wzoru przemysłowego pustaka akustycznego i implementacja go do produkcji
 • struktura do wspólnej realizacji i zarządzania procesami - skok technologiczny poprzez współpracę.
 • struktura technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów cyfrowych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • reorganizacja przedsiębiorstwa OPEGIEKA - stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre
 • proces pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • opracowanie harmonogramu ekspansji eksportu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • stworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • uruchomienie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie nowoczesnych systemów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych
 • wdrożenie systemu elektronicznej wymiany zasobów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • implementacja zoptymalizowanego systemu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z procesami IT partnerów.
 • stworzenie nowoczesnego osystemowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki producentów mebli oraz wirtualnego rozwiązania do projektowania i wyceny aranżacji pomieszczeń
 • wypracowanie zdalnego portalu gier edukacyjnych i zręcznościowo-logicznych z motywująco-strategicznym modelem decyzyjnym
 • wypracowanie cyfrowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  03.09.2016. 00:00