Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas wykładów i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej źródeł w uzupełnieniu do treningu Nowe Gry Decyzyjne.
Nadmieniamy jednocześnie, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera opracowania wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Wzmacnianie Cech Menedżerskich w Dynamicznej Organizacji, Tymon Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Cernowska
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Zarys elektrotechniki
 • Roboty ładunkowe w transporcie lądowym
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Zbiór zadań z geometri wykreślanej t1
 • Ciepłownictwo cz I
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Algebra dla klasy II L.O
 • Nadwozia samochodów ciężkiego transportu
 • Turbogeneratory
 • Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady
 • Elementy ekonomiki przemysłu
 • Elementy dyskretne RC
 • Pomiary twardości metali
 • Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
 • Jezdżę samochodem Volkswagen.
 • Napęd hydrostatyczny
 • Pompy
 • Specjalne zagadnienia dynamiki i sterowania układów elektromechanicznych /prot. nr 51- zamiany/.
 • Nowe i najnowsze układy elektroniczne
 • Elementy chemii ogólnej cz.I
 • Wychowanie innowacyjne w internacie.Poradnik.
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Chemia techniczna
 • Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego
 • Fotografia Pzegląd,technika,praktyka
 • Quattro Pro Poradnik użytkownika.
 • Procesy biochemiczne w rzekach i zbiornikach wodnych
 • Sztuka świata tom 2
 • Access baza danych dla Windows
 • Pomiary elektryczne w diagnostyce produkcji układów scalonych LSI i VLSI. Wyd.I. 307str.,23cm.
 • Energetyka jądrowa a społeczeństwo 271 str., 20 cm
 • Radiologia t.II 614 str., 30 cm
 • Vademecum diagnostyki i terapii Wyd.I 695 str.,24 cm
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • Gaźnik w moim samochodzie Wyd.II 160 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Mikroszkółka zarządzania 219 str. 20 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VII 560 str., 24 cm
 • Ogrzewanie + klimatyzacja Przewodnik Tł. z j. niemieckiego 1966s 20cm
 • Elementy zarządzania firmą
 • Informatyka bez tajemnic cz.1 obsługa mikrokomputerów Wyd.III 223 str., 23 cm
 • Jak żyć wśród trucizn SOS ratujemy naszezdrowie 83 str,20 cm
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera + dyskietka 610 str, 24 cm
 • Geografia polityczna
 • Norton Commander dla Windows 95 w.polska 464 str, 24 cm
 • Anteny.Leksykon dla krótkofalowców SP 2MBE 202 str, 24 cm
 • Woda deszczowa dla domu i ogrodu 93 str, 24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda Wyd.II 415 str. 24 cm
 • Zarządzanie finansowe -Teoria i praktykat.2 703 str, 24 cm
 • System rynkowy - Elementy mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • Finanse międzynarodowe 364 str, 21 cm
 • Kierowanie wyd 2 656s 26 cm
 • Chemia organiczna 2 452 str, 24 cm
 • Media w Polsce w XX wieku 286 str, 20 cm
 • Windows 98 PL -vademecum profesjonalisty 776 str, 24 cm
 • Kalendarium dziejów Polski od prahistorii do 1999r. 352 str, 21 cm
 • ABC komputera 2001 364 str, 24 cm
 • Chemia. Encyklopedia dla wszystkich 453s 23cm
 • Mechanika budowli - ujęcie komputerowe 327 str 24 cm
 • AutoCAD 2004 i 2004 PL - mini słowniczek poleceń angielsko-polski i polsko-angielski 48 str, 15 cm

  10.09.2016. 00:03