Lista dofinansowań na kursy biznesowe

Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” na cztery SzkoleniaZarządzanie Czasem dofinansowanie uzskały opisane poniżej projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Jakości w spółce Kronberg
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • "nabycie maszyn, licencji do uruchomienia produkcji nowoczesnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce"
 • nowoczesny model biochemiczny-kontrolator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • innowacyjny portal e-usług - zarządzania szczepieniami
 • opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych procedury wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz metodyki pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • opracowanie i implementacja metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • opracowanie modernizacyjne procedury wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • sporządzenie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • opracowanie, uruchomienie i uruchomienie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC.
 • koncepcja Komunikacyjna - inteligentna e-usługa pozwalająca nawiązywać relacje handlowe wykorzystując alternatywne kanały komunikacyjne.
 • reorganizacja nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • system do Zarządzania Rozproszonym Biznesem ZaRoBi
 • procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • stworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie procedury spawania laserowego
 • implementacja nowoczesnego projektu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie TMP
 • wdrożenie modernizacyjnego projektu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • uruchomienie modelu narzędziowej współpracy biznesowej
 • wdrożenie do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych przyszlościowej konstrukcji.
 • zbudowanie innowacyjnego rozwiązania internetowego do porównywania towarów i usług.
 • wypracowanie mobilnego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • zbudowanie elektronicznego portalu rekrutacyjnego
 • stworzenie cyfrowego serwisu monitorowania należności

  20.05.2016. 00:07