Lektury dodatkowe - symulacje szkoleniowe

Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy słuchaczy naszych szkoleń i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie poniższych materiałów na szkolenie Andragogiczne Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera artykuły wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Wzmacnianie Cech Biznesowych w Dynamicznej Organizacji, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Dudeń
 • Leksykon spawalniczy.
 • Leksykon Inżyniera Elektryka tom II
 • Elektryczne urządz.zab.ruchu kolejowego.
 • Symulacje technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Koszty taryfy i wyniki finansowe kolei
 • Fundamenty konstrukcji
 • Termodynamika
 • Teoria elementów stosowanych w technice strumieniowej
 • Teoretyczne Elementy rachunkowości Wyd. IV
 • Dzieje gospodarcze świata do roku 1975
 • Nowoczesna ekonomika transportu
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Układy scalone TTL w systemach cyfrowych
 • Elektroniczne przetwarzanie danych /prot.nr 28-zamiany/ 397s 23cm
 • Rocznik statystyczny 1983r.
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Budownictwo.Znormalizowane oznaczenia na rysunkach
 • Umowa o prace nakładczą
 • Encyklopedia obywatela
 • Obrabiarki i urządzenia techniczne w stolarstwie
 • Chemiczne metody analizy ilościowej
 • Nabycie działki budowlanej i letniskowej
 • Niezawodność łożysk tocznych
 • Sieci komputerowe polski i angielski słownik terminologii
 • Leksykon farmacji.
 • Mały słownik pożarniczy
 • Angielsko-polski. Leksykon rachunkowości
 • Opis programu Quattro Pro wersja 4.0
 • Praktyczny kurs Turbo Pascala./zawiera dyskietkę/. 164str.,23cm.
 • Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
 • Metody kalkulacji 274str,20cm
 • 200 lat gospodarki rynkowej.Wyd.I 195str 24cm
 • Ami Pro 3.0 w.polska 224 str., 15 cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd.II 512 str., 24 cm
 • Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu 7.0 z wykorzystaniem Turbo Vision dyskietka 324 str., 24 cm
 • Odpylanie i odpylacze T.I Mechanika aerozoli i odpylanie suche 309 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Gazy ciecze płyny Wyd.I Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Od arkusza do arkusza 107 str., 24 cm
 • Zarządzanie pamięcia w Windows 3.1 189 str., 24 cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Encykolpedja powszechna t 17 320s 23cm
 • Word 7 PL pierwsze testy w edytorze 259 str,24 cm
 • Fizyka T.1 Wyd XI 702 str,24 cm
 • Norton Commander 5.0 w. polska i angielska 246 str, 24 cm
 • Inżynieria zarządzania cz.1 Strategie organizacji i zarządzania produkcją Wyd.III 295 str, 24 cm
 • Chemia środowiska 308 str, 20 cm
 • Energia
 • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Wyd.VI 605 str, 21 cm
 • Zarządzanie przez jakość 236 str, 21 cm
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Pzegląd nauki o przedsiębiorstwie 420 str, 24 cm
 • Chemia organiczna dla licealistów wyd 2 400s 24cm
 • Geografia ekonomiczna
 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
 • AutoCAD 2000 wersja polska i angielska t.2 D-37 436s 23cm
 • Urządzenia telekomutacyjne cz.2 167s 23cm
 • Negocjacje 268 str, 24 cm
 • Elektrochemia I Jonika 258 str, 20 cm
 • Słownik poleceń systemów UNIX i X 674 str, 24 cm
 • AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych D-286 150s,24 cm

  13.09.2015. 00:11