Informacja – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Z dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Coachów Sprzedaży:
Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:
 • Prosprzedażowa postawa w obsłudze klienta
 • Zarządzanie ludźmi w zmianie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Wybrane sesje z biblioteczki wiedzy „gry szkoleniowe” wg. licencji STW
 • Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGO NR 102
 • STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "AGAPE"
 • LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
 • "LIONS CLUB PRO FUTURO"
 • BLEDZEWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE
 • STOWARZYSZENIE PROTETYKI ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ OFIAR WYPADKÓW
 • STOWARZYSZENIE CZERWONEJ RÓŻY
 • ALBA JULIA - STOWARZYSZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ RECKLINGHAUSENA I INNYMI SCHORZENIAMI Z GRUPY FAKOMATOZ
 • FUNDACJA "MAMA"
 • FUNDACJA EURO-COUNTRY-PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 • "WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE WINNER"
 • FUNDACJA "MY BAOBAB"
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "FALKO" RZEPLIN
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

  10.05.2015. 00:09