Baza wiedzy - symulacje decyzyjne

Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur w uzupełnieniu do treningu Grupowe Symulacje .
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera opracowania wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Budowanie Umiejętności Przywódczych w Rosnącej Firmie, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Aldowska
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.I
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Własności dietetyków tablice i wykresy
 • Mechaniczne urządzenia sterujące
 • Elektrownie wodne
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Pojazdy trakcyjne
 • Zarys liniowej teorii układów elektroniccznych
 • Obróbka skrawania
 • Techniki wytwarzania Odlewnictwo
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Masy,betony i prefabrykaty ogniotrwałe
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Encyklopedia międzynarodowych organizacji transportowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki gospodarczej uspołecznionej.
 • Przemiany energii elektrycznej
 • Budujemy na działce z drewnai betonu
 • Podstawy korozji i ochrony metali
 • Dziane szatki dla Agatki
 • Rysunek techniczny w budownictwie
 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t1
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Encyklopedia języka polskiego
 • Ventura publisher Gold Serwis wersja 3.0
 • Metody algebry liniowej w inżynierii procesowej
 • English busness dictionary
 • Aforystykon
 • Mikrosoft Works for Windows. v.2.0. 128str.,20cm.
 • Pisma z etyki i teorii szczęścia 413 str., 24 cm.
 • Sztuka świata tom 6 368 str., 30 cm
 • Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych.Wyd II 305str,20cm
 • Windows wersja 3.1 WydI 134s,24cm
 • Historia 4 Polska współczesna 1944-1989 Podręcznik dla kl.IV LO 376 str., 24 cm
 • Po prostu UNIX 239 str., 20 cm
 • Kredyty t.1 Przewodnik dla praktyków + dyskietka 307 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Elektrotechnika dla ZSZ cz2 wyd5 207s 20cm
 • Technologia Roboty zbrojarskie i betoniarskie Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 399
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego A/P Wyd 7 788s 24cm
 • Międzynarodowe rozliczenia bankowe 118s 20cm
 • Bezmiar matematycznej wyobrażni 294s 22cm
 • Analiza rynków finansowych Analiza techniczna 192s 24cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
 • Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych 997 str, 24 cm
 • Technologia maszyn - podręcznik dla technikum Wyd.VI 357 str, 20 cm
 • Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe icyfrowo-analogowe 467 str, 24 cm
 • Oczyszczanie ścieków - Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 448 str, 24 cm
 • Windows NT4 serwer.Czarna księga administratora
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
 • Projektowanie sieci wieloprotokołowych t.1 355 str, 20 cm
 • Zarządzanie doskonałe 347 str, 24 cm
 • Historia Polski 1945-1999 203 str, 21 cm
 • Encyklopedia T.2 J-P 928 str, 30 cm
 • Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego 684 str, 24 cm
 • Ortograficzny słownik języka polskiego 1113 str, 21 cm
 • Finanse publiczne - Praktyka i zastosowanie 291 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo 510 str, 24 cm
 • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 156 str, 24 cm
 • Elementy technologii i konstrukcji mechanicznych 3 269s 24cm

  27.12.2015. 00:14