Baza subwencji na szkolenia menedżerskie

Pracownicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Program Edukacyjny” na dwa Szkolenia Dla Szefów Sprzedaży środki nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Specjalistów w przedsiębiorstwie Stachowiak S.C.
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • "www. okno na świat - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane"
 • nowoczesny system kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • sporządzenie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i uruchomienie procedury produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i implementacja nowej linii wzorniczej przez Spółkę Rymatex
 • opracowanie I uruchomienie WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ
 • opracowanie modernizacyjnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • koncepcja elektroniczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • koncepcja intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • zbudowanie założeń i implementacja modelowego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą
 • proces wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • stworzenie interdyscyplinarnego procesu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami.
 • utworzenie wewnątrzzakładowego laboratorium optoelektronicznego
 • uruchomienie modernizacyjnego scentralizowanego programu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług zdigitalizowanych B2B.
 • implementacja planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja procedury produkcji modernizacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
 • wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w spółce Sabaj-system
 • zbudowanie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie "idolina"
 • wypracowanie zdalnego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • stworzenie zdalnego serwisu poświęconego cross compliance

  01.10.2016. 00:01