Artykuły - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas treningów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur przed wykładem Gry Menedżerskie.
Informujemy jednocześnie, iż dobrana przez naszych trenerów lista zawiera pozyje wychodzące poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Budowanie Kompetencji Zespołowych w Międzynarodowej Instytucji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Balzak
 • Teoria struktury administracji państwowej
 • Projektowanie sieci wodociągowych
 • Przewodnik galwanotechnika
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Fizyka
 • Elementy elektromagnetyzmu
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Uwaga Pył BHP
 • Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
 • Poradnik techniczny kierownika budowy
 • Geografia ekonomiczna świata
 • Rocznik polityczny i gospodarczy 1978
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych
 • Psychologiczne determinaty przestępczości młodocianych
 • Projektowanie instalacji cieplnej wody użytkowej.
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach
 • Automatyzacja eksploatowanych obrabiarek
 • Słownik psychologiczny
 • Konkursy na stanowiska kierownicze.
 • Wzory ,wykresy, tablice wytrzymałościowe.
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodników
 • Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata
 • Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce
 • Fortran 77
 • Vademecum ochrony pracy
 • Dynamika obrabiarek
 • English-Polish BOSINESS -DICTIONARY słownik handlowy angielsko-polski.
 • Ekonomia
 • Sam naprawiam swój komputer PC.
 • Komputerowe planowanie przedsięwzięć. Microsoft Project. 59str.,20cm.
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych.Wyd.I 279str.,20cm.
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Spawalność i kruchość stali Wyd.III 366 str., 23 cm
 • Marketing Sposób myślenia System działania.Wyd 2 rozszerzone Bibloteka Biznesmena 223s,24cm
 • Wideo-technika audiowizja komputerowa Wyd.I 119 str., 24 cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Czytam rysunek elektryczny Wyd.III 121 str., 23 cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6
 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
 • Prawo cywilne - zarys części ogólnej 385 str,24 cm
 • Windows 95 od A do Z w.polska 324 str,24 cm
 • Słownik socjologiczny 263 str, 21 cm
 • Elementarne zagadnienia ekonomii 374 str, 24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 496 str, 20 cm
 • Sztuka elektroniki 1 wyd IV 509 str, 24 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.2
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych 315 str, 24 cm
 • Telefony komórkowe GSM i DCS 350 str, 24 cm
 • Fundamenty ekonomii 430 str, 24 cm
 • Mały słownik tematyczny polsko-angielskiwyd 1 292s 18cm
 • Elementy etyki gospodarki rynkowej 263s 20cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 25
 • Postępowanie cywilne. Kompendium wyd.4 338s 23cm
 • Drgania układów ciągłych 410s 24cm
 • Elektrotechnika ogólna w zadaniach 382 str. 24 cm
 • Język C++

  14.04.2016. 00:05