Artykuły - gry szkoleniowe

Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla technologów będą wypracowane na następującym materiale informacyjnym.

Serdecznie prosimy klientów naszych kursów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie źródeł w ramach warsztatu Gry Biznesowe.

BHP w samochodowym zapleczu technicznym

Leksykon Inżyniera. Zastosowania elektroniki

Encykl. Techn. Fundamenty techniki

Symulacje negojacyjne – fundamenty teoretyczne

Układy elektroniczne w nauce i technice

Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

Technologia robót kotlarskich

Geografia ekonomiczna

Pracownik socjalny w zakładzie pracy

Wentylatory

Wibroakustyka stosowana

Kształtowanie potrzeb w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym

Jak dobierać pracowników

Mechanika ogólna t 1

Niezawodność zasilania energią elektryczną

Elementy mechaniki i chemii kwantowej.

Ogólna Praktyka względności I

Czas pracy Zagadnienia i społ.

Praca na wysokości

Kanalizacja tII oczyszczenie ścieków

Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Historia Polski do roku 1505

Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym

Odpowiedzialność materialna w praktyce

Przewodnik ślusarza

Przyrządy półprzewodnikowe MOS

Słabe miejsca w budynkach tom V

Problemy biocybernetyki

Sztuka elektroniki część 1.

TAG. Polski edytor tekstów. 108str.,20cm.

Nieliniowe elektroniczne układy analogowe. Wyd.I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.

Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm

Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm

Atlas uzwojeń silników indukcyjnych Wyd. VIII 184 str., 29 cm

Przewodnik montera elektryka Wyd.II

Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm

Marketing usług Wyd.II Idee. Zastosowanie 125 str., 21 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Mały Leksykon mechanika T.2 Wyd.XVIII 632 str., 20 cm

Fizyka 1 Wyd.X 702 str., 24 cm

Przewodnik majstra budowlanego Wyd.VI 752 str., 24 cm

Komputer w firmie 218 str., 24 cm

Ćwiczenia z analizy matematycznej z zazstosowaniem systemów obliczeń symbolicznych 239 str., 23 cm

Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm

Pielęgnowanie roślin pokojowych 195 str,30 cm

Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

Zwierzęta - ssaki, ptaki, gady, płazy 686 str, 32 cm

Krytyka rozumu socjologicznego - praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza 652 str, 20 cm

Powszechna historia państwa i prawa 417 str, 24 cm

Motywowanie w przedsiębiorstwie 216 str, 24 cm

Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach wyd 4

Mikroekonomia Wyd.III 383 str, 24 cm

Finanse publiczne w świetle regulacji prawnych 596 str, 21 cm

Banki - rynek, operacje, polityka 345 str, 24 cm

Wielka encyklopedia krzyżówkowicza 825 str, 24 cm

Handel i finanse międzynarodowe 830s 24cm

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm

Wprowadzenie do ekonometrii w przykład h i zadaniach 369s 23cm

Makroekonomia wyd 2 zm. 720s 23cm

Fundamenty obliczeń chemicznych z programami komputerowymi D-134 486s 24cm

Prawo rzymskie 522 str, 24 cm

Zamówienia publiczne - komentarz Wyd.5 465 str, 18 cm

23.12.2014. 00:02